7 pentru fiecare

Scrisoare pentru școala unde învață copiii mei

Ion Moraru
25 septembrie 2017

Senior Lead Advisor
Liceul Teoretic Național

Cu toată redundanța firească, generată în bună măsură de importanța socială excepțională, sistemele de învățământ sunt supuse unor presiuni și influențe extraordinare, obiective și subiective. Această stare de fapt generează o serie de schimbări structurale, inclusiv de mentalitate, a principalilor actori din sfera educației. Superputerile din învățământ dar și țări care fără a fi purtătoare a unor tradiții semnificative în acest domeniu dar calificate, în genere, după criterii economice, în categoria țărilor emergente, au adoptat deja măsuri care situează problematica educării elevilor pe cu totul alte coordonate decât cele cunoscute și numite, pe drept cuvânt tradiționale.
Profesorii și părinții sunt țintele principale ale schimbărilor de mentalitate ca parte a amplului proces de modernizare a sistemelor de învățământ.
Din această perspectivă am extras din câteva lucruri de specialitate opinii ale autorilor despre profesori, părinți sau școli.

Cele mai multe opinii îi aparțin lui Augusto Cury, profesor universitar, psiholog și psihiatru brazilian, autor de importante lucrări științifice în domeniul educației și psihologiei.

Șapte deprinderi ale părinților buni și ale părinților inteligenți

Copiii nu au nevoie de părinți extraordinari, ci de ființe umane care să vorbească pe limba lor și să fie capabile să pătrundă în inima lor.

N

Părinții buni dau cadouri, părinții inteligenți își dăruiesc propria ființă

N

Părinții buni alimentează corpul, părinții inteligenți alimentează personalitatea

N

Părinții buni corectează greșelile, părinții inteligenți își învață copiii cum să gândească

N

Părinții buni își pregătesc copiii pentru aplauze, părinții inteligenți îi pregătesc pentru eșecuri

N

Părinții buni vorbesc, părinții inteligenți dialoghează ca niște prieteni

N

Părinții buni dau informații, părinții inteligenți povestesc istorioare

N

Părinții buni oferă oportunități, părinții inteligenți nu renunță niciodată

Șapte deprinderi ale profesorilor buni și ale profesorilor fascinanți

A educa înseamnă a fi un artizan al personalității, un poet al inteligenței, un semănător de idei.

N

Profesorii buni sunt elocvenți, profesorii fascinanți cunosc modul de funcționare a minții

N

Profesorii buni stăpânesc metodologia, profesorii fascinanți au sensibilitate

N

Profesorii buni educă inteligența logică, profesorii fascinanți educă emoția

N

Profesorii buni folosesc memoria ca depozit de informație, profesorii fascinanți o folosesc ca suport al artei de a gândi

N

Profesorii buni sunt maeștri temporari, profesorii fascinanți sunt maeștri de neuitat

N

Profesorii buni corectează comportamente, profesorii fascinanți rezolvă conflicte în sala de clasă

N

Profesorii buni educă pentru o profesie, profesorii fascinanți educă pentru viață

Cele șapte păcate capitale ale educatorilor

Oricine face greșeli; cei mai mulți oameni folosesc greșelile ca să se distrugă; câțiva le folosesc pentru a evolua. Aceștia sunt înțelepții.

N

A corecta în public

N

A exprima autoritatea cu agresivitate

N

A fi excesiv de critic duce la obstrucționarea copilăriei celui educat

N

A pedepsi la furie și a pune limite fără a da explicații

N

A fi nerăbdător și a renunța să mai faci educație

N

A nu te ține de cuvânt

N

A distruge speranța și visurile

Augusto Cury prezintă în cartea sa deja citată și câte un omagiu profesorilor și părinților.

În numele tuturor elevilor din lume, vă mulțumesc pentru toată dragostea cu care ați tratat educația până astăzi. Mulți dintre dumneavoastră v-ați cheltuit cei mai frumoși ani din viață – unii chiar v-ați îmbolnăvit – în această sarcină dificilă. Sistemul social nu vă prețuiește pe măsura importanței pe care o aveți, dar fiți siguri că, fără dumneavoastră, societatea nu are nicio perspectivă, cerul nopților noastre nu are stele, sufletul nostru nu este sănătos, emoția noastră e lipsită de bucurie. În numele tuturor elevilor din lume, vă mulțumesc pentru toată dragostea cu care ați tratat educația până astăzi. Mulți dintre dumneavoastră v-ați cheltuit cei mai frumoși ani din viață – unii chiar v-ați îmbolnăvit – în această sarcină dificilă. Sistemul social nu vă prețuiește pe măsura importanței pe care o aveți, dar fiți siguri că, fără dumneavoastră, societatea nu are nicio perspectivă, cerul nopților noastre nu are stele, sufletul nostru nu este sănătos, emoția noastră e lipsită de bucurie.

Vă mulțumesc pentru dragostea, înțelepciunea, lacrimile, creativitatea și perspicacitatea dumneavoastră, în clasă și în afara ei. Lumea poate să nu vă aplaude, dar știința trebuie să recunoască faptul că dumneavoastră sunteți profesioniștii cei mai importanți ai societății.  Doamnelor și domnilor profesori, vă mulțumesc foarte mult. Dumneavoastră sunteți maeștrii vieții.

În numele tuturor copiilor din lume, le mulțumesc tuturor părinților de pe planetă pentru tot ceea ce au făcut pentru noi.

Mulțumesc pentru sfaturile, duioșia, mustrările, sărutările voastre. Dragostea v-a făcut să întâmpinați pentru noi toate riscurile posibile. Nu ați dat tot ceea ce doreați fiecăruia dintre copii, dar ați dat tot ceea ce aveați.

Ați renunțat la visele voastre pentru ca noi să putem visa. Ați renunțat la distracțiile voastre pentru ca noi să fim veseli, ați pierdut nopți de somn pentru ca noi să dormim liniștiți. Ați vărsat lacrimi pentru ca noi să fim fericiți. Iertați-ne pentru greșelile și, mai ales, pentru nerecunoașterea valorii voastre imense.

Învățați-ne să fim prietenii voștri.

Datoria pe care o avem față de voi nu se poate plăti. Vă datorăm iubirea.

Dragi părinți și profesori, timpul trece și e posibil să ne îndepărtăm unii de alții, dar să nu uitați niciodată că nimeni nu moare atunci când trăiește în inima cuiva.

Vom purta toată viața o frântură din ființa voastră în propria noastră ființă.

O opinie foarte interesantă despre ceea ce ar trebui să se întâmple într-o școală prezintă John Hattie, expert și autor australian în științele educației care într-una din cărțile sale prezintă o scrisoare pe care Paul Brock, profesor universitar și autor de succes australian în domeniul științelor sociale, o trimite școlii unde urma să învețe fiicele sale:

Vreau ca toți profesorii pe care îi vor avea Sophie și Millie să respecte cele trei principii fundamentale care cred că ar trebui să stea la baza predării și învățării în fiecare școală publică.

În primul rând, hrăniți și impulsionați abilitățile intelectuale și imaginative ale fiicelor mele pentru a-și depăși orizonturile care n-au cum să fie atinse de așteptările minimaliste și suficiente. Nu-i tratați pe elevi cu superioritate, aruncându-le în față tot soiul de cuvinte de neînțeles, care pretindeți că ar fi cunoaștere și învățare; nu le zdrobiți dragostea lor de a învăța printr-o pedagogie plictisitoare. Nu-i supraîncărcați cu ”muncă inutilă” și nu le limitați explorarea cunoștințelor mereu în evoluție cu tirania temelor și exercițiilor repetitive și copleșitoare. Asigurați-vă că există un progres real al învățării de la o zi, o săptămână sau o luna la alta, de la un semestru sau un an la altul.

În al doilea rând, aveți grijă de Sophie și Millie cu omenie și sensibilitate, privindu-le ca pe niște ființe umane în dezvoltare, demne de a fi îndrumate cu respect sincer, disciplinare inteligentă și fler imaginativ.

Și în al treilea rând, vă rog, străduiți-vă să maximizați potențialul fetelor mele pentru școlarizarea de mai târziu, pentru educația universitară, formarea profesională și angajarea lor, dar și pentru calitatea vieții în sine, astfel încât ele să poată contribui la și să se bucure de roadele conviețuirii în cadrul societății australiene cinstite, corecte, tolerante, onorabile, bine informate, prospere și fericite.

Toate acestea fiind spuse și făcute, cu siguranță sunt lucruri pe care fiecare părinte și fiecare elev ar trebui să fie capabil să și le fixeze drept așteptări de la educația școlară: nu doar așa cum este oferită în fiecare școală publică din Sidney, ci în fiecare instituție educațională din Australia și din întreaga lume.

Sperăm că aceste succinte prezentări să trezească interesul pentru înțelegerea aprofundată a semnificațiilor enunțurilor făcute de cei doi autori și mai ales pentru identificarea modurilor în care aceste deprinderi se pot afirma în sistemul nostru de învățământ ca și în societatea românească.

Pin It on Pinterest

Share This