Manualul electronic

între realitate și utopie

Anca Moraru
08 decembrie 2017

Învățământul românesc ne oferă în ultima vreme teme de discuții care de care mai interesante dar și mai controversate. Una dintre acestea se referă la manualul electronic. Conform unor declarații ale reprezentanților MEN intenția este de a se reglementa în mod riguros modalitățile de elaborare și utilizare a manualelor școlare astfel încât acestea să fie realizate în format tipărit sau electronic în baza opțiunilor exprimate de elevi, părinți, profesori. Nuanțele folosite în pozițiile exprimate de oficialii ministeriali indică o înclinație a acestora către manualele electronice, care vor fi mai mult legate de viitor, de progres (electronica, informatica sunt legate de secolul XXI pare a ni se transmite, pe când tiparul, de secolele trecute).

Imediat, cum este și firesc, au fost exprimate opinii dintre cele mai diferite.

Din păcate, și de această dată, ca și în cazul, spre exemplu, al materialelor auxiliare, accentul se pune aproape exclusiv pe elemente mai mult sau mai puțin specifice procesului educativ și nu pe elevi. Deși, obiectivul menționat în documentele oficiale sau în luările de poziție ale factorilor cu atribuții în domeniul educației este acela de a se realiza un învățământ centrat pe elev.

Dacă ar fi așa, atunci discuțiile nu ar trebui să se cantoneze în mod excesiv pe elemente, cum ar fi, spre exemplu, reglementarea dreptului de proprietate intelectuală.

Mai mult, dacă s-ar pune în centrul întregii activități educative elevii atunci toată lumea ar gândi ce trebuie făcut pentru a se realiza o bună pregătire academică a acestora, dar și dezvoltarea personalității și creativității lor. În acest fel s-ar modifica și logica în care trebuie să gândim asupra modalității în care sunt asigurate manuale pentru elevi, în orice formă ar fi ele.

Din această perspectivă este foarte interesant să vedem dacă odată cu lansarea ideii de manual electronic neajunsurile existente se vor rezolva și lucrurile se vor simplifica, în folosul elevilor, sau dacă vechile probleme rămân mai mult sau mai puțin nerezolvate.

Pentru asta este necesar să se clarifice atît noțiunile de manual electronic cât și modul în care poate fi el utilizat. Tocmai de aceea înainte de a vorbi de manuale electronice trebuie să ne referim, în sens mai larg, la folosirea mijloacelor IT&C în învățământ, proces început în lume, dar și la noi în țară încă de acum câteva decenii. .

Având în vedere experiența dobândită în cadrul școlii în care îmi desfășor activitatea evidențiez faptul că folosirea mijloacelor IT&C în procesul de învățământ presupune parcurgerea unor etape:

Platforma educativă

Existența la nivelul școlii a unei platforme educative care să cuprindă mijloace didactice, în format electronic și care să poată fi folosite de profesori în procesul de învățare – evaluare – acordare de feedback, la clasă, fiecărui elev

Mijloace didactice

Identificarea mijloacelor didactice în format electronic care pot fi: manuale și documente școlare, soft-uri educaționale, filme de animație, reprezentări grafice în două sau trei dimensiuni, documentare științifice, înregistrări audio, experimente / experiențe științifice etc.

Authoring

Existența unei/unor aplicații soft care să permită utilizarea acestor mijloace informatice de către profesori, într-un mod facil și cu protecțiile necesare din punct de vedere tehnic și pedagogic

Infrastructura IT

Existența infrastructurii informatice corespunzătoare, care presupune, printre altele, acces la internet de mare viteză, inclusiv cu sistem alternativ de siguranță, device-uri pentru profesori și, după caz, pentru elevi, mijloace de proiecție în spațiile de învățământ, care să poată fi conectate la device-urile folosite de profesori și, după caz, de către elevi

Pregătirea profesorilor

Și în fine, cea mai importantă condiție prealabilă necesară o constituie pregătirea cadrelor didactice pentru utilizarea mijloacelor ITC în procesul de predare – evaluare formativă și acordare de feedback, la clasă, fiecărui elev. Este și etapa cea mai amplă, din punctul de vedere al timpului necesar și complexității modalităților de realizare. Este etapa care poate asigura, în mod decisiv, succesul sau poate determina eșecul având în vedere că simpla abilitate de a naviga pe internet nu este suficientă

Abia după îndeplinirea acestor condiții prealabile putem să vorbim și despre manualele electronice. Ele nu sunt un panaceu ci, în fond, sunt probabil unele dintre cele mai importante mijloace didactice din ansamblul facilităților oferite de mijloacele IT&C. În același timp este foarte important să se discute și să se precizeze cum vor fi realizate manualele electronice. Dacă ele vor fi doar copy-paste ale manualelor tipărite atunci, în opinia noastră, eficiența utilizării lor va fi extrem de redusă.

În concluzie, manualele electronice se pot constitui în contribuții importante în procesul de modernizare a învățământului românesc. Dar trebuie ținut seama că manualul electronic, în sine, nu este suficient. Singurele persoane care îl pot folosi cu eficiență sunt doar profesorii care știu cel mai bine ce metodă trebuie aplicată fiecărui elev în parte, beneficiind, fără îndoială, de condițiile asigurate în cadrul fiecărei școli.

Pin It on Pinterest

Share This