Reconcilierea dintre educație și viață

Programul LTN: ,,Învață de la viață”

Cosmin Stoica
6 iulie 2018

Liceul Teoretic Național este o instituție de învățământ care prin experiența și dăruirea profesorilor săi dorește să contribuie la ameliorarea stigmatelor societății actuale ce își pun amprenta asupra familiei, procesului de învățământ, educației din școală, familie și societate. Noi nu privim educația ca pe o prestație didactică și pedagogică în cadrul orarului școlar. Educația, dincolo de definițiile acceptate și consacrate și dincolo de gândirea filosofilor, specialiștilor și vizionarilor reprezintă un mod de viață trăit în fiecare clipă a orarului vieții, din școală și din afara ei. Liceul Teoretic Național reprezintă o familie alcătuită din profesori, părinți și copii.

Profesorii Liceului Teoretic Național au vocația și dragostea de părinte, fără să dorească să înlocuiască părinții ocupați cu profesia sau grijile zilei, dar având grija zilnică să-și însușească în curriculumul educațional mai întâi profesia de părinte. Noi dorim ca părintele să aibă grija de educația copilului așa cum are grijă de asigurarea celorlalte condiții de viață, considerând că educația în familie este la fel de vitală ca hrana și securitatea.

Liceul Teoretic Național este acel reper al stelei polare pentru părinții contemporani, călători de multe ori către iluzia marketizată a unui concept sau sistem educațional necunoscut sau către resemnarea și asumarea nemulțumitoare a aceluiași proces de învățământ cunoscut.

Conceptul Învață de la Viață se identifică cu principiile Liceului Teoretic Național

Învață de la Viață nu se rezumă doar la pachetul opțional susținut de specialiștii/mentorii externi. Dacă ar rămâne doar la acest nivel va fi osificat la stadiul de bună intenție și pionierat perpetuu. Liceul Teoretic Național desfășoară mai întâi de toate o campanie de conștientizare a educației pentru viață la nivel de concept și paradigmă, apoi de aplicație. Aceasta pornește din interior spre exterior pe principiul: Începe schimbarea cu tine! sau Arată tu propriul exemplu de educație pentru viață!.

Cei mai buni promotori ai educației pentru viață sunt profesorii, elevii, părinții, bunicii și comunitatea LTN (alte categorii de salariați, parteneri, etc). Noi prețuim personalitatea și valoarea elevului, părintelui și profesorului – ființe ale personalității și valorii Liceului Teoretic Național și credem că nu mai este de actualitate abordarea colectivă (abordarea pe clasă). Tendința în întreaga lume este a unicității în colectivitate nu a colectivității în unicitate.

Conceptul Învață de la Viață face parte din ființa LTN. Dacă vorbim de viață atunci educația trebuie să fie vie, nu o formă devitalizată din programe și rapoarte. Învață de la Viață este un concept bazat pe principiile integrării aplicate, ale corelației și convergenței.

LTN prin evenimente educaționale, științifice, culturale, divertisment conturează cultura educației pentru viață în școala românească

Noi contribuim la crearea unui concept unic în România în care accentul se pune pe aplicabilitatea noțiunilor teoretice din cadrul modulelor și atelierelor programului, valorizarea potențialului nativ al fiecărui copil, pasiunilor și îndemânării acestuia pentru una sau alta dintre disciplinele complementare. Alături de desfășurarea cursurilor în cadrul proiectului, portalul www.educatiepentruviata.ro are rolul de a evidenția și mediatiza acest proiect prin postarea periodică a articolelor, eseurilor elevilor, punctelor de vedere, dezbaterilor și comentariilor pe temele educației în școală, psihologiei și educației copilului, aspecte și tendințe care țin de fiecare disciplină.

Profesorii LTN își însușesc paradigma (modelul, exemplul) și cultura educației pentru viață astfel încât fiecare profesor prezintă elevilor propriul model uman și profesional al conceptului. Alături de experiență, fiecare profesor exprimă elevului îndemânarea practică generată de cunoașterea profundă a teoriei în domeniu și de pasiunea pentru domeniu. Astfel se creează între dascăl și elev un biocâmp, acea lungime de undă mult dorită între profesor și elev. Fiecare profesor, adaptează sau corelează fundamentarea teoretică cu aspecte contextual-conjuncturale ale realității sociale, economice, naționale, internaționale. De asemenea trebuie evidențiate corelațiile disciplinei cu alte domenii și discipline, de exemplu: corelația dintre Matematica elementară și acțiunea economică: preț, afișare preț, vânzare cumpărare într-un magazin.

Elevii LTN își vor contura gradual un comportament de viață și o îndemânare cotidiană care să le confere un statut elegant și pragmatic și vor arăta periodic părinților și profesorilor ce aplicație a conceptului Învață de la viață a determinat efecte pozitive, satisfacție personală sau la nivelul micii comunități. Periodic, fiecare elev LTN prezintă un scurt bilanț al faptelor bune și al celor determinate din acumularea teoretică a modulelor. De exemplu, elevul și-a sfătuit părinții să achiziționeze o piesă de mobilier sau să înceapă un stil de viață echilibrat. Nu se poate discuta despre educație pentru viață fără implicarea familiei.

Periodic, adresăm invitații părinților elevilor LTN pentru a expune elevilor clasei unde își desfășoară activitatea copilul/copiii povestea de viață umană și profesională din care să rezulte aspecte pozitive ale pasiunii și experienței dar și aspecte de natură ludică în limite agreate. Părinții voluntari expun periodic articole/puncte de vedere pe www.educatiepentruviata.ro. De asemenea, părinții sunt invitați să inițieze și să gestioneze proiecte la clasa copiilor lor (fiecare părinte voluntar prezintă un proiect semestrial/anual). Implicarea părinților în realizarea și prezentarea unor proiecte se face prin prezentarea de proiecte de familie pe diferite teme. Aceștia fundamentează astfel relația socială părinte – copil (se conturează primele acțiuni/afaceri comune) sau chiar transmiterea meseriei, talentului, breslei.

La LTN observăm zilnic bunici care vin să aducă sau să ia copiii de la școală, îi vedem implicați în educația copiilor. În acest sens ei fac parte din comunitatea LTN. Anual, LTN va dedica o zi bunicilor în care aceștia vor fi invitați să povestească sau să prezinte teoretic sau practic un aspect de viață sau de îndemânare profesională.

Copiii noștri trăiesc într-o lume a diversității șanselor

Părinții sunt ocupați cu șansele lor ce se vor împlinite în carieră și în economia asigurării celor mai bune condiții de viață iar profesorii descriu, cu nostalgia vremurilor posibile, șansa ca subiect de istorie a tendințelor. Între Educație și Viață, șansa încă nu-și găsește locul și timpul probabil. Educația viețuiește printre cărți frumos copertate, iar Viața se educă și se descurcă singură de la o criză economică la alta. Fiecare știe câte ceva una despre alta, se aud, se întrezăresc, fără să se cunoască.

Iubind și cunoscând Educația și Viața, ne-am gândit să le găsim timpul și locul unde să-și dea mâna. Am văzut că teoretizarea șansei complică, de multe ori, simplitatea împlinirii ei. N-am stat prea mult pe gândurile teoriei și am trecut la fapte și soluții. Așa că, începând cu anul școlar 2015-2016 la Liceul Teoretic Național, elevii au început să fie educați pentru viață.

Profesorii pun definițiile la treabă, iar specialiștii recunoscuți și dedicați meseriei și vocației vor defini și vor arăta cum se îndeplinesc multe obiective ale vieții. Prin atelierele și sfaturile bune, în cadrul programului Învață de la Viață, elevii vor ști să-și gestioneze dorințele și nevoile, vor avea idei și inițiative și vor aborda cu încredere și pricepere multe situații zilnice și evenimente importante ale vieții.

Părinții ocupați vor găsi mereu la copii un sfat bun și o soluție în deciziile și alegerile familiei iar elevii vor afla că bucuria vieții depinde și de cunoașterea îndemânărilor practice, libertății, sentimentelor și pasiunilor lor.

Pin It on Pinterest

Share This