Educația STEM, viitorul cunoașterii

Ana-Maria Roșianu
Profesor fizică, Liceul Teoretic Național

18 ianuarie 2021

 

Prima olimpiadă i-STEM la Liceul Teoretic Național

  • Ce înseamnă STEM?

STEM reprezintă un concept bazat pe asocierea experiențelor practice celor teoretice. Învățarea se realizează prin aplicarea unei metode active, intuitive și stimulative pentru nevoile de cunoaștere manifestate de elevi în diferitele stadii de dezvoltare. Abrevierea provine din principalele direcții de studii vizate S(cience), T(echnology), E(ngineering) și M(ath).

  • De ce implementăm STEM?

Într-o lume aflată în continuă schimbare necesitatea înțelegerii și aplicării directe a noțiunilor studiate cunoaște noi dimensiuni. To do-ul listat în mod atât de general de noi toți comută în aceste vremuri și în domeniul educației solicitând o învățare care trebuie să răspundă provocatoarei întrebări “Cum se face?”. STEM-ul surprinde deci legătura inseparabilă dintre caracterul teoretic al noțiunilor predate și cel practic adică modul în care acestea se integrează și aplică în viața de zi cu zi. Învățarea bazată pe cercetare ajută, concomitent, atât la o mai bună înțelegere cât și la încurajarea elevilor de a deveni inovatori prin realizarea de conexiuni intuitive cu alte noțiuni pe care în mod normal le-ar întâlni mai târziu și dintr-o perspectivă preponderent teoretică. Ariile cuprinse de STEM sunt pe cât de generoase pe atât de provocatoare. Amintim aici științele (fizică, chimie), matematică, programarea calculatorului, medicină, inginerie (electronică, roboți, mașini ale viitorului) toate acestea fiind numitorul comun al locurilor de muncă din viitor vizând indispensabilitatea interconectării noțiunilor mai multor direcții de studiu.

  • Unde se întâlnesc elevii din LTN cu STEM?

Înțeleasă și asumată fiind importanța STEM demersurile didactice sunt orientate spre a pune în evidență învățarea activă, prin experiment cu ajutorul căruia elevii să fie în permanentă legătură cu relevanța din viața cotidiană a noțiunilor studiate fiindu-le astfel stimulată curiozitatea precum și gândirea analitică ori chiar nevoia de a-și ridica anumite întrebări care pot viza și rezolvarea unor probleme de interes general. Astfel, se pot desfășura ore de tip hands on bazându-se pe cercetarea și studiul direct a unui experiment sau prin utilizarea unor site-uri (PhET)/platforme care pun la dispoziție simulări ale diverselor experimente de interes din ariile STEM.

Dar întâlnirea cu STEM nu se oprește aici, anul acesta s-a desfășurat „The International STEM Olympiad” organizată de Main Team Organisation GmbH cu o bază a resurselor de pregătire oferită de PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder. Olimpiada Internațională STEM utilizează o platformă internațională de competiții online în care pot concura elevii din clasa I până la clasa a XII-a, iar subiectele sunt pregătite în conformitate cu filosofia educației STEM. Data desfășurării i-STEM Olympiad a fost duminică, 5 decembrie 2021 aceasta având loc în campusul LTN. Au fost pregătite terminalele de lucru pentru fiecare elev dar nu înaintea parcurgerii unei perioade de pregătire, în care cadrele didactice le-au oferit teste de antrenament și i-au ajutat să aleagă cea mai potrivită secțiune din concurs. În total, au participat 25 elevi după cum urmează: clasele a IV-a (8 elevi), a VI-a (1 elev), a VII-a (3 elevi), a IX-a (4 elevi), a X-a (4 elevi), a XI-a (3 elevi) și a XII-a (2 elevi). Elevii noștri au participat la următoarele secțiuni ale concursului:

  • computer science
  • popular science
  • mathematics

Cu bucurie vă anunțăm că toți elevii participanți din partea Liceului Teoretic Național s-au calificat pentru pentru runda finală a i-STEM Olympiad, care se va desfășura în data de 27 februarie 2022.

Urăm mult succes elevilor noștri în continuare!

Pin It on Pinterest

Share This